درس پژوهی پایه چهارم دبستان

مطالب دیگر:
کدام نوت بوک بهتر است؟کوره آفتابی1400لغت پرکاربرد انگلیسیلایه اوزونلیزرمادهمفاهیم بنیادی فضا و زمانبارورسازی دینامیکی ابرهاماهماهواره هامنابع آبهای زیرزمینی در جهانمنابع انرژی تجدیدپذیرمواد پارامغناطیسمغناطیسمغناطیس و حیاتسیاره مریخمیدان مغناطیسیمدل کوچکترین ذرات طبیعت و برهمکنش بین آنهامقایسه نیروی مغناطیسی و الکتریکیمختصری از نحوه کشف نوترون
در این پست قصد معرفی فایل درس پژوهی پایه چهارم دبستان را داریم با ما همراه باشید.
درس پژوهی چهارم دانلود درس پژوهی کلاس چهارم درس پژوهی کلاس چهارمی ها نمونه درس پزوهی کلاس چهارم
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

درس پژوهی آموزگار چهارم : کسر های مساوی - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت صفحه

فهرست مطالب در زیر آمده است
فهرست

چکیده

مقدمه

مساله :

تعیین ضرورت و اهمیت موضوع

ویژگی دانش آموزان امروزی

ویژگی دانش آموزان آرمانی

هدف پروژه

سوال پژوهش

ویژگی های طرح درس ( سناریو )

نحوه اجرا وزمان بند ی تدریس اول

چالش های فرا روی گروه

وظایف محوله به افراد گروه بدین شرح است

زمان اختصاصی جهت انجام مراحل تدریس

هدف جزیی

اهداف غیررفتاری

اهداف رفتاری

ارزشیابی ورودی

ارزشیابی تشخیصی

مرحله ی اوّل تدریس

مرحله ی مجسّم

هدف کلّی

هدف جزیی

اهداف غیر رفتاری

اهداف رفتاری

سناریوی آموزشی

ارزشیابی

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی پایانی

گزارش گیری از تدریس دوم و باز تاب و اصلاح آن

نظرات همکاران پس از بحث و تبادل نظر

نمونه پرسشنامه

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود