دانلود مقاله اثر اولتراسونیک بر روی مواد غذایی و هموژنیزاسیون شیر

مطالب دیگر:
پاورپوینت بودجه انعطاف پذیرپاورپوینت ناحيه‌‌ بندي تصاوير تشديد مغناطيسي با استفاده از معيار آنتروپيتحقیق انتخابات در آمريكاتحقیق اهداف سياسي آمريكا در منطقه خليج فارس بعد از 11 سپتامبرتحقیق ايران يكي از منابع مالي جهاد اسلاميتحقیق بازار خودرو بهبود تداوم به رغم موانع موجودتحقیق اتحاد ملی و ضرورت عملیاتی شدن آنتحقیق بازخوانى يك پرونده جنجالى محافل صهيونيستى عليه ايرانتحقیق بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شورويتحقیق برنامه هاى هسته اى اسرائيلتحقیق اعدام صدام و تاثیر آن در جهانتحقیق آمریكا به دنبال تاكتیك بازگشتی جنگ روانی علیه ایرانتحقیق آفات انفعال در جنبش دانشجوییتحقیق اصول و سياست فرهنگي جمهوري اسلاميتحقیق اوپك و منافع مليتحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداريتحقیق تشكيل هسته تحول ساختار نظام اداري ايرانتحقیق دولت الكترونيكتحقیق نگاهی به اتحاد ملی و انسجام اسلامیتحقیق سازمان اپك
در این پست قصد معرفی فایل دانلود مقاله اثر اولتراسونیک بر روی مواد غذایی و هموژنیزاسیون شیر را داریم با ما همراه باشید.
دانلود مقاله اثر اولتراسونیک بر روی مواد غذایی و هموژنیزاسیون شیر
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

بهره برداري از فن آوري هاي جديد و فن آوري انتقال موثر عوامل حياتي رقابت طولاني مدت همه سازمان ها است، اساس اصطلاح «جديد» هنگام استفاده، استفاده كننده در متن جديد است تا در علم جديد. مرور اجلالي خلاصه بعضي از آماده سازي هاي ايجاد شده اخير مانند گرم كردن اهميك استرليزه كردن با مايكروويو و روشها تازه آلايشي زدائي گياهان ادويه اي و ادويه جات، روند شروع اثرگذاري روي صنعت غذائي را آماده مي كند. پيشرفت هاي برجسته فن آوري ها و بحث هاي دلايل فشار بالا، آنتراسوندع زمين الكتريكي و نور شديد با هم با بخش كردن روشهاي جديد با توجه به توانائي هاي بالقوه آنها براي آماده سازي غذا در قرن بعدي رفتار مي كنن.

كلمات مهم:

غذا، صنعت غذائي؛ ژاپن؛ نگهداري؛ فرايند نوآوري؛ فن آوري؛ بريتانيا.

آلتراسوند (ultra sound) به عنوان يك فرايند جانبي

در صحبت كردن ما از ترتيب سطوح قدرت صــداي استفــاده مي كنيم كه يك دريل گازي (dB110) سطوح قدرتي برابر با دارد. با قدرت بالاي آلتراسوند به را در قدرتها مي بينيم. انرژي خروجي قدرت آلتراسوندي ورقه آلومينيوم را در 30 ثانيه سوراخ مي كند فشارهائي به زيادي اتمستمر و دماهاي محلي 1000 به 1500 را مي توان در مناطق فشرده تجربه كرد.

آلتراسوند قدرت زياد مي تواند مقداري تغييرات در غذاها توليد كند؛ اثر اصلي آلتراسونلي روي ميكروارگانيسم ها به خاط فشارهاي متناوب سريع فيزيكي و اثرات پوكي است. به هر حال، انرژي آزاد شده همچنين مي تواند موجب واكنش هاي شيميائي در طول خلق راديكال هاي آزاد شود، و اعضاي سلولي مي توانند نسبت به مواد مضر نفوذپذيرتر و حساس تر شوند. آلتراسوند موقعيت مناسب كاربردي مختلفي را در بخش غذائي يافته است كه، وقتي با فن آوري هاي به وجود آمده جمع شدند، پيشرفت ها در راندمان هاي آماده سازي و كيفيت توليد رخ داده است. مثالهايي مانند كريستالي كردن فضاها، هيدروژني كردن روغن ها، تسريع مدت و سپس مشروبات الكلي، مالش گوشت، تسريع فيلتر كردن، انتقال دي هيدراته كردن [كاهش آب] و گرما از اين قبيل هستند [10، 9]. آلتراسوند به خشك كردن كه شامل مجموع هواي گرم و حساسيت بالا و فركانس صداي كم است كمك مي كند، كه آب را از غذاها سريع تر از خشك كردن هواي سنتي مي گيرد؛ پروتوئين سويا، رب گوجه فرنگي و انواع تخم جانوران را با استفاده از اين روش با موفقيت خشك كردند.

يك مشكل در استفاده از آلتراسوند در غذاها توليد راديكال هاي آزاد است. اين قضيه مي تواند براي بعضي غذاها مزيت باشد. اما بيشتر به نظر مي رسد كه اثر زيان آوري روي طعم بعضي آب ميوه ها و غذاهاي خيلي چرب مانند توليدات لبني دارد. آماده سازي آلتراسوندي در مجموعه هائي با فن آوري هايي كه روي اثرات مهلك و فيزيكي تاكيد مي كند مفيد خواهد بود، در حالي كه زيان هاي ناخواسته واكنش اكسيدشدن كاهش مي يابد؛ تركيب فن آوري آلتراسوند سازي گرمائي مثالي از اين نمونه است.

آلتراسوند سازي گرمائي

براي چند سال اكنون مقدار زياد توجه در استفاده و بهره برداري از مجموعه هاي دستگاه هاي نگهداري، شامل عوامل فيزيكي، شيميائي و زيستي بوده است. روي عوامل خودشان، دستگاه ها ممكن است براي اطمينان از توليد امنيت و پايداري كافي نباشند، به هر حال، هنگام جمع شدن آنها مي توانستند امنيت و پايداري محصولات را ايجاد و از آن نگهداري كنند. اين اثر همكاري با مجموعه هاي فن آوري هاي مختلف توانائي بالقوه براي نزديك شدن به «فن آوري هر دل Hurdle [بر دشواري چيره شدن] اثبات مي كند، كه فرايندهاي مهلك فرعي مختلف مي توانند براي دادن فرايند امنيت با توجه به پاتوژنها مانند [13، 12، 11] جمع شوند. فن آوري هاي جديد مختلف (فشار زياد، مايكروويو، آلتراسوند، آماده سازي فرابنفش) امكانات بسيار جالبي را براي بهبود كيفيت غذا پيشنهاد مي كنند و نمونه عالي آن تركيب آلتراسون با گرما است.

اثر آلتراسوند روي مقاومت گرمائي ميكرواورگانيسم ها و آنزيم هاي معين گاهي شناخته شده اند؛ در اين كار اوليه آلتراسوند را اغلب قبل از گرم كردن به منظور حساس ساختن ميكروارگانيزمها به رفتار گرمائي متعاقب به كـار مي بردند. به هر حال، فقط روي اين اثر كه تركيبات همزمان گرما با آلتراسوند و در بعضي موارد هم فشارهاي روي محيط تحقيق و گزارش شده تا اثر نماشي روي مقاومت گرمائي باكتري معين و آنزيم ها داشته باشد[14].

اغلب دانشمندان دانشگاه زاراگوزا، اسپانيا، تركيب فشار، گرما و آلتراسوند را به صورت فرايند مونو Mano – ترمو Thermo سونيكيشن [فشار –گرما-صداسازي] (MTS) برمي گردانند [17، 16، 15]. در ابتدا به گرم كردن انواع غذا با رفتار آلتراسونيك و بدون آن فقط در دماهاي پاستوريزه كردن توجه كردند. نتايج افزايش اثر مهلك (كاهش مقاومت گرمائي) روي باسيليوس سالتليس وا (Bacilliussubtillisva) را نشان داد. هنگامي كه نيجر (niger) با تركيب گرما و آلتراسوند فقط بيش از گرما افزوده شد، نتايج مشابهي با افزودن استافيلوكوس آريوس در فسفات بافر و شير UHT بدست آمده. به هر حال، اين افزايش اثر مهلك با افزايش دما كاهش يافت و در طول نقطه جوش آب، احتمالاً به علت كاهش پديده پوكي با افزايش فشار بخار آب ناپديد شد. تصور مي كردند كه فشار خارجي تغييرات در فشار بخار آب را جبران مي كند و همچنين و گرماي براي دماي استرليزه كردن را مجاز مي كند. به تازگي، مقاومت گرمائي باسيليوس سابتيليتس، مخمرهاي ناشناخته و بعضي آنزيم ها (پروكسيداز «Peroxidase» و ليپوكسي جنا «Lipoxygenase» را تا دماي 140، استفاده از فركانس آلتراسونيك kHz20، بيشترين قدرت w340 و به كار بردن فشار bar3 را بررسي كردند. اين كار با واسطه هاي ميانگير شده (بافر) مختلف انجام شد. اين موقعيت مي توانست در محيط هاي غذائي واقعي و كارآينده براي شير و انواع آب ميوه برنامه ريز شود. به صورت مشابه، حضور جامدات ممكن است خرابي سلول را كه در نتيجه آلتراسوندسازي يا استلزام افزايش در قدرت آلتراسوندسازي است تقليل دهد. تصور مي كنند كه سلول خراب را اين كاهش در مقاومت گرمائي به وسيله آلتراسوند توليد مي كنند.

ميكروارگانيزم ها MTS لازم زمان نهفتگي طولاني را سپري مي كند و به نظر مي رسد نسبت به عوامل ميكرومحيطي (micro – environmental) حساس

شامل 45 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود